• ӨМГӨӨЛӨЛ БОЛ ҮНЭНИЙ ТӨЛӨӨХ
  ТЭМЦЭЛ МӨН

  А.Ф.КОНИ

 • МОНГОЛ - ӨМГӨӨЛӨГЧ

  Хууль зүйн фирм

  ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
  ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
  ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГТ ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ

Мэдлэгийн сан

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД ОРУУЛСАН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААР...

2 өдрийн өмнө

   Монгол Улсын Их Хурлаас “Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-ийг 2020.01.10-ны өдөр баталсан бөгөөд уг хууль “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2020.02.13-ны өдрийн №7-д нийтлэгдэж, 2020.02.23-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн байна.    Ийм? [ ... ]

ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ТАТВАРЫН ТАЙЛАН ҮЙЛДЭХ, ТУШААХ ТУХАЙ...

2 долоо хоногийн өмнө

   Татварын ерөнхий хуулийн 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу татвар төлөгч нь татварын тайлангаа хуулинд заасан хугацаанд, батлагдсан загвар, зааврын дагуу цахим, эсхүл цаасан хэлбэрээр үйлдэж, харьяа татварын албанд тушаана.  Татвар төлөгчийн хувьд татварын тайлан ү [ ... ]

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН ХУДАЛДАН А?...

2 долоо хоногийн өмнө

   Сангийн сайдын 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан уг журмаар Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн худалдан авалтад төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварын 20 хүртэлх хувийг буцаан олгох болон түүнтэй холбогдсон х? [ ... ]

Мэдээлэл

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГИЙ...

1 өдрийн өмнө

   Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2020.02.03-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор 34-45 насны болон 46-64 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн багцад Бэлгийн замаар дамжих халдварын илрүүлэг (тэмбүү, заг хүйтэн, ХДХВ илрүүлэх шинжилгээ)-ийг тус тус шинээр н? [ ... ]

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНООС ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛИ...

5 өдрийн өмнө

   Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2020 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр №114 дүгээр тогтоолоор “Даатгалын зах зээлийн ёс зүйн журам”-ыг баталлаа. Энэ журам нь даатгагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан болон даатгалын үйл ажиллагаанд оролцогчдын баримтлах ёс зүйн хэ? [ ... ]

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХИЙН ЦАХИМ ДУУДЛАГА Х...

2 долоо хоногийн өмнө

   Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/187 дугаар захирамжийн дагуу Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн цахим дуудлага худалдаа 2020 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр Газрын биржийн цахим систем /www.mle.mn/-ээр зохион байгуулагдана.    Цахим дуудлага худалдааны давуу тал ? [ ... ]

Та хууль эрх зүйн мэдээллийг мессэжээр авахыг хүсвэл 1499 дугаарт 11 гэсэн текстийг илгээнэ үү. / Зөвхөн Юнител-н хэрэглэгчид /