• ӨМГӨӨЛӨЛ БОЛ ҮНЭНИЙ ТӨЛӨӨХ
  ТЭМЦЭЛ МӨН

  А.Ф.КОНИ

 • МОНГОЛ - ӨМГӨӨЛӨГЧ

  Хууль зүйн фирм

  ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
  ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
  ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГТ ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ

Мэдлэгийн сан

КОНТЕНТ НИЙЛҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВА...

1 долоо хоногийн өмнө

Контент нийлүүлэх үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийг Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд, иргэнд олгоно.  Тусгай зөвшөөрлийг Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос авах бөгөөд дараах баримт бичгийн бүрдүүлнэ. Үүнд: -Хүсэлт гаргагчийн ерөнхий мэдээлэл: Улсын бүртгэ [ ... ]

ХУВИЙН УРИЛГА...

1 долоо хоногийн өмнө

    Хувийн урилга гэж Монгол улсад хувийн хэргээр 30 хүртэл хоногоор ирэх гадаадын иргэнд виз олгохыг зөвшөөрч олгосон баримт бичгийг хэлнэ. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт оршин сууж байгаа Монгол улсын 18 насанд хүрсэн иргэн болон Монгол улсад оршин суугч 18 насанд хүрсэ? [ ... ]

ОРОН СУУЦНЫ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ЖУРА...

2 долоо хоногийн өмнө

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.76, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 8.7 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор  “Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийн журам”-ыг баталсан байна. Уг журмыг 2019 оны 1 дүгээ? [ ... ]

Мэдээлэл

ОРОН СУУЦНЫ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ЖУР?...

20 цагийн өмнө

  Засгийн гарын 2018-12-05-ны өдрийн 369 дүгээр тогтоолын хавсралтаар Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийн журам батлагдсан байна. Хөнгөлөлттэй зээлийн ерөнхий нөхцөл нь худалдан авах орон сууц нь зээлийн барьцаа хөрөнгө болох ба зээлийн хугацаа 360 хүртэл сар, жи [ ... ]

0-5 НАСТАЙ ХҮҮХДЭЭ ЭМЧЛҮҮЛЖ БУЙ ЭЦЭГ, ЭХЭД 3-5 ХОНОГИЙН ?...

1 өдрийн өмнө

Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед 0-5 хүртэлх насны хүүхдээ эмнэлэгт эсхүл гэрээрээ 3-5 хоног чөлөө авч асарсан эцэг, эхчүүдэд цалинтай чөлөө олгох тогтоол гаргасан талаар Засгийн газрын Хэвлэл мэдээлэл, ол [ ... ]

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ?...

2 өдрийн өмнө

Монгол Улсын Их Хурлын  2016 оны 5 сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар Эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг баталж,  тус хуулийн 5 дугаар зүйлд 2015 оны 12 сарын 03-ны өдөр баталсан Эрүүгийн хуульд заасан зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг 2019 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс эхлэ [ ... ]

Та хууль эрх зүйн мэдээллийг мессэжээр авахыг хүсвэл 1499 дугаарт 11 гэсэн текстийг илгээнэ үү. / Зөвхөн Юнител-н хэрэглэгчид /