ХАЙХ
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦАА
- Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийг зөв хэрэглэх, үндэслэх талаар зөвлөгөө өгөх;

- Байгууллага, үйлчлүүлэгчид байвал зохих хөдөлмөрийн баримт бичгийн жагсаалтыг гаргах, боловсруулж өгөх;

- Ажилтныг ажилд авах, ажлаас халах, шагнал урамшуулал олгох гэх мэт харилцааг журамлах шийдвэрийн төсөл бэлтгэх;

- Хөдөлмөрийн гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээ, контракт, ажлын байрны тодорхойлолт, хамтын гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод журам, нууцын жагсаалт, аюулгүй ажиллагааны заавар гэх мэт баримт бичгийг боловсруулах;

- Хөдөлмөрийн хамтын болон ганцаарчилсан маргаанд өмгөөлөгчөөр оролцох.
МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД
Бидний тухай | Үйлчилгээ | Таны хуулийн мэдлэгт | Хууль тогтоомж | Холбоо барих