ХАЙХ
ОЮУНЫ ӨМЧ
  • Оюуны өмчийн хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх; 
  • Оюуны өмч/ шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар, барааны тэмдэг, утга зохиолын бүтээл гэх мэт/-ийг баталгаажуулахад хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх;
  • Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар, барааны тэмдэг, Зохиогчийн эрхийн бүтээлийн онцгой эрхийг шилжүүлэх гэрээ холбогдох баримт бичгийг боловсруулах;
  • “Ноу-Хау” шилжүүлэх гэрээ боловсруулах;
  • Оюуны өмчийн маргааныг шүүхийн болон шүүхийн бус аргаар хэлэлцэн шийдвэрлэх ажиллагаанд үйлчүүлэгчийг төлөөлөх, өмгөөлөгчөөр оролцох.
МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД
Бидний тухай | Үйлчилгээ | Таны хуулийн мэдлэгт | Хууль тогтоомж | Холбоо барих