• ӨМГӨӨЛӨЛ БОЛ ҮНЭНИЙ ТӨЛӨӨХ
  ТЭМЦЭЛ МӨН

  А.Ф.КОНИ

 • МОНГОЛ - ӨМГӨӨЛӨГЧ

  Хууль зүйн фирм

  ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
  ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
  ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГТ ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ

Мэдлэгийн сан

ХЯНАН ШАЛГАХ ТҮР ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН...

19 цагийн өмнө

Монгол Улсын Их Хурлаас 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр “Хилийн боомтуудаар ачаа тээвэр, нүүрс нэвтрүүлэх болон чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаанд учирч байгаа хүндрэлийг шалган тогтоох” зорилгоор Хянан шалгах түр хороо байгуулах тухай тогтоолыг баталлаа. 1. Монгол Ул? [ ... ]

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮН АЖИЛЛУУЛААГҮЙ ОРОН ТОО ТУТ?...

1 долоо хоногийн өмнө

Өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамаарч 25 ба түүнээс дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж, байгууллага нийт ажлын байрныхаа дөрвөн хувиас доошгүй орон тоонд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажиллуулна. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулаагүй бол ажиллуулбал [ ... ]

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ХУГАЦАА, ОЛГ...

1 сарын өмнө

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 362 дугаар тогтоолоор “Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн хугацаа, олгох журам”-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсан. Уг журмаар Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.1.2[1], 13.1.5-д зааснаас бусад нийгмийн х? [ ... ]

Мэдээлэл

ЭРХТЭН, ЭД, ЭС ШИЛЖҮҮЛЭН СУУЛГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙ...

20 цагийн өмнө

Улсын Их Хурлын даргын 2022 оны 08 дугаар захирамжаар Эрүүл мэндийн салбарын эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд холбогдох хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын хэсгээс 2022 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдөр Эрхтэн, эд, эс шилжүүлэн суулгах тухай х [ ... ]

ХЯНАН ШАЛГАХ ТҮР ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛ...

20 цагийн өмнө

Монгол Улсын Их Хурлын Хүний эмийн чанар, хуурамч болон стандарт бус эмийн үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн асуудлаар Монгол Улсад эмийн хяналт шалгалтыг сайжруулах, эсхүл хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг үр дүнтэй болгох талаарх саналыг Улсын Их Хуралд танилцуулах үүрэг бүхи? [ ... ]

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛӨӨС ОРШУУЛГЫН ТЭТ...

1 долоо хоногийн өмнө

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуралдаанаар оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээг шинэчилэн, Оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээг шинэчилсэн тогтоох тухай 04 дүгээр тогтоолыг гаргажээ. Уг тогтоол нь 2023 оны 01 дүгээр 01-ний өдрөөс эхлэн үйлчлэх юм б [ ... ]

Presentations

Та хууль эрх зүйн мэдээллийг мессэжээр авахыг хүсвэл 1499 дугаарт 11 гэсэн текстийг илгээнэ үү. / Зөвхөн Юнител-н хэрэглэгчид /